Klaverblad schrijft over de Raadsinformatiebijeenkomst

Weekblad het Klaverblad heeft een artikel gepubliceerd over de Raadsinformatiebijeenkomst, te vinden via  de website van het Klaverblad.

Interessant om te lezen is de passage over de reactie van de omwonenden en specifiek de Kampdijklaan: “De bewoners van de Kampdijklaan waren het meest geïnteresseerd in de afstand tussen hun tuinen en de nieuwe bebouwing. In de huidige plannen wordt er een groenstrook van 27,5 meter vrijgehouden. Volgens Vorstermans kunnen alle 119 woningen, die de gemeente op het Isabellaveld wil realiseren, worden gebouwd zonder dat deze strook benut hoeft te worden en zonder dat er gebruik gemaakt hoeft te worden van hoogbouw. De bewoners drongen er op aan om dan het bestemmingsplan te veranderen zodat ze niet bang hoefden te zijn dat er in de toekomst toch 220 woningen gebouwd zullen worden en waarvoor de groenstrook dan opgeofferd zou moeten worden. Wethouder Peter Pennings maakte ook nu weer duidelijk, net als bij de begrotingsbehandeling, dat de gemeente er niet overdenkt om het bestemmingsplan te wijzigen. Daar kleven aanzienlijke financiële risico’s aan. Het huidige bestemmingsplan is namelijk vastgesteld voordat er sprake was van de spoorplannen. Daarom is Prorail nu verantwoordelijk voor de maatregelen die nodig zijn om gevolgen van de spoorhinder voor de bewoners te bestrijden. Als er een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt, moet de ontwikkelende partij opdraaien voor die kosten. De gemeente Vught laat toch al veel geld liggen door het aantal woningen in dit plan terug te draaien van 220 naar 119. Dat scheelt de grondwaarde van 100 woningen, toch gauw enkele miljoenen.”

Het is vooralsnog niet geheel duidelijk of het Prorail argument volledig klopt. Volgens de verantwoordelijke ambtenaar wordt de geluidswal gedragen door de exploitatie door de Gemeente zelf. Hiermee zou dus een bestemmingsplanwijziging meer voor de hand kunnen liggen.

Nieuwe wijken in Vught worden ‘groen’