Samen bouwen aan een groene en diverse toekomst

De gemeente Vught wil de komende jaren een nieuwe wijk ontwikkelen op het Isabellaveld. Het Isabellaveld maakt deel uit van de ‘Poort van Vught’, die naast het Isabellaveld bestaat uit de Kampdijklaan en Prinsenlaan en de mooie entree van Vught vormt; groen, ruimtelijk, historisch en strategisch gelegen.De gemeente heeft de toezegging gedaan dat bewoners mee mogen denken over de verdere invulling van het Isabellaveld.

Toen de eerste 53 woningen zijn gerealiseerd, hebben de omwonenden echter geen inspraak gehad in de indeling van de wijk als geheel. Om te voorkomen dat ook de verdere invulling van de wijk is uitgewerkt voordat de bewoners worden betrokken, heeft de Bewonersvereniging Poort van Vught het initiatief genomen om zelf met een voorstel voor de inrichting van het Isabellaveld te komen: het Isabellaplan.

Het Isabellaplan is een door de bewoners gedragen voorstel voor de inrichting van een gevarieerde, groene en verbindende wijk. Om te zorgen dat het een haalbaar en aanvaardbaar plan is, dat past binnen de ambities van de gemeente, zijn in plan uitgangspunten gehanteerd op basis van het vigerende Bestemmingsplan, de Woonvisie, de Nota ‘Groen Verbindt’ en het Beeldkwaliteitsplan, welke door de Vughtse gemeenteraad zijn vastgesteld:

·        Prettig wonen voor iedereen

·        Gevarieerd woningaanbod van 119 woningen

·        Verbindend en sociaal

·        Veilig en volgens de normen

·        Iedereen zicht op groen

·        Groen, ruimtelijk en duurzaam

·        Goed voor Vught

 

Bewonersparticipatie

De Bewonersvereniging wil met het Isabellaplan laten zien hoe mooi het Isabellaveld met de resterende 66 woningen kan worden ingericht en wat voor goede ideeën het kan opleveren als de gemeente geëngageerde burgers de ruimte geeft om deze uit te werken.

We leggen ons plan voor aan de gemeenteraadsfracties van de gemeente Vught met de vraag om het Isabellaplan te steunen en het gemeentebestuur op te roepen om dit plan als uitgangspunt te nemen voor de verdere inrichting van de wijk en de bewoners een plek aan tafel te geven bij de nadere uitwerking en implementatie.

Groene verbindingen in de wijk
Groene verbindingen in de wijk

Historie en Omgeving

De Poort van Vught is de groene entree van Vught. Het is een schitterende locatie:  dichtbij de uitvalswegen, nabij het centrum van zowel Vught als Den Bosch en op loopafstand van het Drongelens kanaal en de Gement, de Vughtse Heide en het Bossche Broek. De Poort van Vught wordt gevormd door de nieuwe wijk Het gebied ligt tussen Fort Isabella, het Stadhouderspark en het spoor.

Het Isabellaveld is gelegen dichtbij uitvalswegen en het buitengebied van de Gement. De gemeente Vught is voornemens om hier 119 woningen te ontwikkelen. De eerste fase omvat 53 reeds gerealiseerde woningen in voornamelijk het sociale en middeldure segment. Van deze 53 woningen zijn 34 woningen koop, 9 vrij huur en 10 sociale huurwoningen. De sociale huurwoningen zijn in beheer van de Charlotte van Beuningenstichting. Dewoningen zijn gedecoreerd met afbeeldingen van (Vughtse) verzetshelden en metalen platen, waarmee volgens de architect Berend ten Hoopen een fragment van de vesting wordt weergegeven. 

De omgeving van het Stadhouderspark vindt zijn fundamenten op een rijke historie. Met de Gement, de Vughtse Heide  en Fort Isabella worden alle deelgebieden omringd door bekende Vughtse natuurhistorisch erfgoed.  De omgeving van het dorp Over de Vughtse Heide liepen lange tijd paden en karrensporen als de kortste verbinding tussen de omliggende plaatsen. Boeren uit Vught dreven hun vee over ‘beestepaden’ van en naar de Gement. Delen van de oude omsingelingswerken uit 1629 lagen op de Vughtse hei en daar zijn later ook lunetten gebouwd. Ook de huidige Reutsedijk maakt deel uit van deze versterking. De weg met dijk vormde de verbinding tussen Fort Isabella en de lunetten op de Vughtse hei. Met de bouw van de Lunetten en de verdedigingsdijk worden de oude doorgaande paden (naar Cromvoirt, Helvoirt, de Loonsebaan en Deuteren) onderbroken en gedeeltelijk verlegd. Later werden nog enkele wegen aangelegd alsmede het kazernecomplex Frederik Hendrik.

BVV tribunes aan de Kampdijklaan, ter hoogte van het huidige trapveldje

Net als de andere grote club uit Den Bosch, Wilhelmina, speelt BVV geruime tijd in buurgemeente Vught. Beide velden liggen op een steenworp afstand van elkaar. Vanaf het debuut in de 1e klasse in 1920 tot 1951 speelt BVV op Heidelust, vlakbij het Fort Isabella. Aan de Kampdijklaan heeft BVV een complex bestaande uit verschillende velden. Het hoofdveld en een bijveld liggen aan de kant van het fort, de overige velden aan de overzijde van de laan. Op het hoofdveld is plaats van 10.000 toeschouwers. Als BVV kort na de oorlog een grootmacht in het zuidelijke voetbal wordt, is dat zeker geen overbodige luxe. Het terrein puilt uit als BVV vanaf 1947 drie jaar op rij speelt om de landstitel en in 1948 het kampioenschap zelfs wint. De wedstrijden zorgen voor een grote stroom wandelaars vanuit de Bossche binnenstad naar Vught. Het is daarom logisch dat BVV in 1952 verhuist naar het nieuwe, veel grotere stadion De Vliert en daarmee eindelijk in Den Bosch komt te spelen. De successen van de jaren veertig keren echter nooit terug, waardoor in Den Bosch nog lange tijd met weemoed wordt terug gedacht aan het gezellige Heidelust.

Het huidige trapveldje in de Isabellatuin is een mooie herinnering aan de glorie van weleer en wellicht ook een mooie reminder aan de FC Den Bosch fan dat zijn club-voorganger in Vught landskampioen werd. 

 

 

Nieuws

Stemming onder kinderen inrichting groen in wijk

Naar aanleiding van de uitnodiging van de gemeente Vught voor de participatiebijeenkomst van 6 februari j.l. hebben wij onder de kinderen van onze buurt en uit de omgeving een peiling gehouden. De motivatie daarvoor is dat kinderen niet deel konden nemen aan de participatiebijeenkomst en een belangrijke groep gebruikers zijn van de Isabellatuin. Voor onze …

Over ons

De Poort van Vught is een vereniging van verschillende inwoners van Vught.

De bewoners van de Mr. Harry Hollalaan, Eelke Timmengastraat en Jo vd Meerendonkstraat wonen op het Isabellaveld. De eerste 53 woningen vertegenwoordigen ruim 110 bewoners.

Bewoners Kampdijklaan

De bewoners van de Kampdijklaan zijn aan de Noordzijde van hun straat met hun achtertuinen verbonden aan het Isabellaveld. De 25 woningen direct aan het Isabellaveld vertegenwoordigen ongeveer 50 bewoners.

Bewoners Prinsenlaan

De bewoners van de Prinsenlaan zijn aan de kopse zijde aan het Isabellaveld verbonden. De ongeveer 10 aan het Isabellaveld grenzende woningen vertegenwoordigen ongeveer 20 bewoners.